Informace o sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Homolích vznikl roku 1899 a v současné době máme cca 77 členů. Snažíme se udržovat činnost sboru nejen v oblasti požárního sportu, ale pravidelně pořádáme nebo se spolupodílíme na přípravě řady akcí pro občany naší obce.