Hašení malých požárů

Pokud máme v domácnosti hlásič, který nás včas upozorní na vzniklý požár, může se nám podařit tento požár uhasit vlastními silami. Nikdy ovšem nepřeceňujeme své síly, mnohdy je lepší utéct a zachránit si zdraví a život. Majetek je vždy možné nahradit.

Čím můžeme hasit?

  • Nejúčinnějším hasicím prostředkem je hasicí přístroj. Pro domácnosti je předpisy určen hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A. Tento hasicí přístroj zvládne i větší požár, ale pozor, opět zde nesmíme přecenit své síly, abychom se při hašení nezranili.
  • Hasicí rouška nám pomůže v první fázi požáru, pokud se jedná o malý požár a my máme roušku ihned po ruce.
  • Obdobně je tomu i s hasicími spreji – nejde o hasicí přístroj ale sprej o objemu cca 0,5 litru. Jde o výkonného malého pomocníka, kterým můžeme v domácnosti hasit téměř každý požár. Určitě se vyplatí ho mít například v kuchyni, kde se pravidelně vaří.

Požáry dělíme podle třídy na A, B, C, D, F

Třída požáru A – požáry pevných látek (dřevo, papír, textil, sláma, uhlí, guma, plast

Třída požáru B – požáry kapalných hořlavých látek (benzín, nafta, olej, barvy, laky, mazadla)

Třída požáru C – požáry plynných látek hořící plamenem (propan-butan, zemní plyn, metan, acetylén vodík)

Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů (hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

Třída požáru F – požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích

 

Přenosné hasicí přístroje rozdělujeme podle druhu hasiva na vodní, pěnové, práškové, CO2 a halonové.

HASIVO TŘÍDA POŽÁRU
A B C D F
Voda
Hasicí pěna
Hasicí prášek BC
Hasicí prášek ABC
Hasicí prášek D
Halony
CO2
ANO – vhodné použití NE – nepoužívat, nebezpečné ANO – méně vhodné