Výroční valná hromada 2019

Poslední listopadovou sobotu se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru. V sále hasičské zbrojnice se sešla přesně polovina celé členské základny, tedy čtyřicet členů z celkových osmdesáti. Starosta sboru zahájil valnou hromadu minutou ticha za dlouholetou členku našeho sboru paní Marií Vondrkovou, která nás v lednu opustila. Dále starosta přivítal čestné hosty, jmenovitě paní Marii Kolářovou, náměstkyni starosty OSH ČMS, paní Jiřinu Gramanovou, členku okresní odborné rady mládeže, starostu obce Homole pana Jana Loukotku a členy sousedního SDH Nové Homole Tomáše Homolku, Petru Jakešovou, Jiřího Janouška a Josefa Fessla.

Dalším bodem programu bylo shrnutí aktivit našeho sboru za rok 2019. S činností sboru, JPO i soutěžních družstev seznámili všechny přítomné Josef Lejsek a Václav Trapl. Krátkou zprávu o finančním hospodaření sboru předal následně všem přítomným starosta sboru František Hüttner.

Dalším bodem programu byla volba nového výboru sboru. Odstupující starosta spolu s místostarostou sboru seznámili všechny přítomné se svým návrhem na nové složení výboru. Po několika připomínkách ze strany zástupkyň OSH i členů sboru na správnost průběhu voleb se nakonec podařilo zvolit nový výbor i delegáty na okresní shromáždění delegátů sborů.

Po skončení voleb Josef Lejsek seznámil přítomné s plánem činnosti sboru na rok 2020.

Posledním bodem programu bylo ocenění některých členů sboru za jejich aktivní činnost a věrnost.

Následně Tomáš Homolka z SDH Nové Homole poděkoval za spolupráci našich sborů v uplynulém roce. K poděkování za činnost sboru se připojili i zástupkyně OSH a popřáli všem členům sboru krásné vánoce.

Děkuji všem kteří se valné hromady zúčastnili a Tomášovi Rusínů za fotky.

20191130_192701
20191130_192637
20191130_192617
20191130_201632
20191130_193201
20191130_192722
20191130_201131
20191130_201159
20191130_201448
20191130_201536
20191130_201456
20191130_201518
20191130_201614
20191130_201646
20191130_201657
20191130_201702
20191130_201745
20191130_201756

 

Zápis z VVH 2019

Zápis z VVH 2019

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*