Členská základna sboru

BARTÁK Ctirad ml.
Členem SH ČMS od:1.1.2000
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
30.11.2019
BARTÁK Ctirad st.
Členem SH ČMS od:1.1.1999
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
30.11.2019
BARTÁK Tomáš
Členem SH ČMS od:1.1.2007
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
30.11.2019
Medaile za věrnost
10 let
30.11.2019
BÁRTOVÁ Jiřina        † 2021
Členem SH ČMS od:1.1.1996
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
BECK Martin
Členem SH ČMS od:1.1.2011
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
11.12.2021
BECK Matěj
Členem SH ČMS od:1.1.2017
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
BEDNÁŘ Bohumil
Členem SH ČMS od:1.1.2012
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
30.11.2019
Medaile za věrnost
10 let
11.12.2021
Za příkladnou práci
18.5.2024
BEDNÁŘOVÁ Helena
Členem SH ČMS od:19.3.2019
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
18.5.2024
DOUCHA Václav
Členem SH ČMS od:1.1.2005
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.1.2018Medaile za věrnost
10 let
30.11.2019
ĎURICA Miroslav
Členem SH ČMS od:1.1.1998
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
30.11.2019
ĎURICA Pavel
Členem SH ČMS od:1.1.1993
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.1.2018Medaile za věrnost
30 let
18.5.2024
ĎURICA Petr
Členem SH ČMS od:1.1.1993
Funkce:zástupce velitele SDH
Odbornost:velitel
2016
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.12.2018Medaile za věrnost
30 let
18.5.2024
Za zásluhy
18.5.2024
ĎURICA Milan
Členem SH ČMS od:30.12.2017
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
DVOŘÁK Radek
Členem SH ČMS od:1.1.1991
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
30 let
11.12.2021
DVOŘÁKOVÁ Irena
Členem SH ČMS od:1.1.2008
Funkce:Pokladník SDH, členka revizní rady SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
10 let
30.11.2019
FESSL Josef
Členem SH ČMS od:1.1.1987
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Strojník
2020
Vedoucí mládeže II.
2018
Rozhodčí mládeže II.
2017
Rozhodčí PS
2019
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
2000
Za příkladnou práci
2006
Za zásluhy
2011
Čestné uznání KSH
2016
medaile sv. Floriána
2021
Medaile za věrnost - 30let
2017
Za zásluhy o výchovu
18.5.2024
FESSLOVÁ Jana
Členem SH ČMS od:1.1.2009
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Rozhodčí mládeže II.
2018

Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
2017
FIALA Jiří        † 2022
Členem SH ČMS od:1.1.1976
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
40 let
30.11.2019
FLÍČEK Libor
Členem SH ČMS od:1.1.2000
Funkce:starosta SDH
Odbornost:
Strojník
2024
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.12.2018Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
Za zásluhy
18.5.2024
HEŘMÁNEK Miloš
Členem SH ČMS od:1.1.2000
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
30.11.2019
HEŘMÁNKOVÁ Jaroslava
Členem SH ČMS od:1.1.2003
Funkce:Předsedkyně revizní rady SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH - 1.12.2018Medaile za věrnost
20 let
18.5.2024
HEŘMÁNKOVÁ Andrea
Členem SH ČMS od:1.1.2014
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
18.5.2024
HES František
Členem SH ČMS od:1.1.1968
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.12.2018Medaile za věrnost
50 let
1.12.2018
HES Jan
Členem SH ČMS od:1.1.1965
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
50 let
18.5.2019
HES Josef
Členem SH ČMS od:14.1.2009
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
30.11.2019
HORNÝ Zdeněk
Členem SH ČMS od:1.1.1973
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
50 let
18.5.2024
HOUŠKA Jan        † 2024
Členem SH ČMS od:1.1.1973
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
50 let
18.5.2024
HRDINA Pavel
Členem SH ČMS od:1.1.1999
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
HÜTTNER František
Členem SH ČMS od:1.1.1972
Funkce:člen SDHdo r. 2019 starosta sboru
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.12.2018
Medaile za věrnost
50 let
11.12.2021
Za zásluhy
18.5.2024
HÜTTNER Michal
Členem SH ČMS od:1.1.2000
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
CHALUPNÁ Alena
Členem SH ČMS od:1.1.2003
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2024
CHURÁŇ Miroslav
Členem SH ČMS od:31.12.2018
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
JANOUŠEK Jiří
Členem SH ČMS od:1.1.2003
Funkce:člen SDH
Odbornost:Vedoucí mládeže II
2018
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
2015
Za příkladnou práci
2020
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2024
JUNGWIRT František
Členem SH ČMS od:19.3.2019
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
JUNGWIRTOVÁ Veronika
Členem SH ČMS od:19.3.2019
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
KAPOUN Zdeněk
Členem od:1.1.1990
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
30 let
18.5.2019
KINDERMANN Milan
Členem SH ČMS od:1.1.1974
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
50 let
18.5.2024
KINDERMANN Rudolf
Členem SH ČMS od:1.1.1974
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
50 let
18.5.2024
KLOSSE Karel
Členem SH ČMS od:5.3.2019
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
KOBLIC Josef st.
Členem SH ČMS od:1.1.1975
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
40 let
18.5.2019
KOBLIC Josef ml.
Členem SH ČMS od:1.1.2003
Funkce:člen výboru SDH
Odbornost:Vedoucí mládeže II
2019
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Za příkladnou práci-18.5.2019Medaile za věrnost
20 let
18.5.2024
Za zásluhy
18.5.2024
KORČÁK Jan
Členem SH ČMS od:1.1.2014
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
18.5.2024
KOVÁŘ Pavel        † 2020
Členem SH ČMS od:1.1.2000
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
KOVAŘÍK František
Členem SH ČMS od:1.1.1998
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.12.2018Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
KOZEL Josef
Členem SH ČMS od:30.11.2019
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
KŘIŠŤAN Alena
Členem SH ČMS od:1.1.2014
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
18.5.2024
LEJSEK Josef
Členem SH ČMS od:30.12.2017
Funkce:náměstek starosty SDH,
člen OORM
Odbornost:
Preventista III.
2019
Hasič II.
2021
Vedoucí mládeže II.
2021
Strojník
2019
Rozhodčí mládeže II.
2021
Rozhodčí PS
2024
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
30.11.2019
LEJSKOVÁ Šárka
Členem SH ČMS od:31.12.2018
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
18.5.2024
LUDVÍK Jan
Členem SH ČMS od:1.1.2010
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
30.11.2019
LUDVÍKOVÁ Jana
Členem SH ČMS od:1.1.2003
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2024
MAJER Bohuslav st.
Členem SH ČMS od:1.1.1996
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
Čestné uznání OSH
18.5.2024
MAJEROVÁ Lucie
Členem SH ČMS od:1.1.1996
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
Čestné uznání OSH
18.5.2024
PAŠKOVÁ Lenka
Členem SH ČMS od:1.1.2012
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vedoucí mládeže III.
2021
Rozhodčí mládeže II.
2024
Vyznamenání:
Medaile za věrnost - 10 let
2022
PAŠKOVÁ Miluše
Členem SH ČMS od:1.1.2008
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vedoucí mládeže II.
2019
Hasič III.
2021
Rozhodčí mládeže II.
2024
Vyznamenání:
Medaile za věrnost - 10 let
2020
PILEČEK František        † 2018
Členem SH ČMS od:1.1.1980
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018
PILEČEK Josef st.
Členem SH ČMS od:1.1.1969
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
50 let
18.5.2019
PILEČEK Josef ml.
Členem SH ČMS od:1.1.1993
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
30 let
18.5.2024
PILEČOVÁ Jana
Členem SH ČMS od:1.1.2024
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
PÍŠA František        † 2022
Členem SH ČMS od:1.1.1973
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Za příkladnou práci-1995Za zásluhy-2001Čestné uznání KSH-1.12.2018
Medaile za věrnost
40 let
18.5.2019
RUSÍN Tomáš
Členem SH ČMS od:31.12.2015
Funkce:preventista SDH
Odbornost:
Hasič II.
2021
Preventista III.
2020
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
30.11.2019
RUSÍNOVÁ Kateřina
Členem SH ČMS od:1.1.2019
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
SEMMELBAUER Karel
Členem SH ČMS od:1.1.2017
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
SEMMELBAUEROVÁ Michaela st.
Členem SH ČMS od:1.1.2008
Funkce:členka revizní rady SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2018Medaile za věrnost
10 let
30.11.2019
SEMMELBAUEROVÁ Michaela ml.
Členem SH ČMS od:1.1.2014
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
18.5.2024
SCHNEIDER David
Členem SH ČMS od:1.1.1993
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
30 let
18.5.2024
SCHNEIDEROVÁ Zdeňka
Členem SH ČMS od:1.1.2014
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
18.5.2024
SLEZÁK Jan
Členem SH ČMS od:19.5.2021
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
SLEZÁKOVÁ Hana
Členem SH ČMS od:1.3.2022
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
STEINBAUER Martin
Členem SH ČMS od:1.1.2008
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
10 let
30.11.2019
SÝKORA Michal
Členem SH ČMS od:1.9.2017
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
SÝKOROVÁ Lucie
Členem SH ČMS od:1.1.2015
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
ŠIMEČKOVÁ Tereza
Členem SH ČMS od:1.1.2013
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vedoucí mládeže III.
2021
Rozhodčí mládeže II.
2024
Vyznamenání:
Medaile za věrnost - 10 let
2023
ŠUMA Ondřej
Členem SH ČMS od:17.6.2019
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
ŠVECOVÁ Sára
Členem SH ČMS od:1.1.2014
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Rozhodčí mládeže II.
2024
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH
2023
TRAPL Václav
Členem SH ČMS od:1.1.1993
Funkce:velitel SDH
Odbornost:velitel
2010
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.12.2018Medaile za věrnost
30 let
18.5.2024
Za zásluhy
18.5.2024
TŮMA Radek
Členem SH ČMS od:1.1.2000
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-2015Za příkladnou práci-1.12.2018Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
VEJSADA David
Členem SH ČMS od:1.1.2024
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
VELEK Josef
Členem SH ČMS od:30.12.2014
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
18.5.2024
VODIČKA Otakar
Členem SH ČMS od:1.1.2000
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
30.11.2019
VONDRKA Michal
Členem SH ČMS od:1.1.2011
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
10 let
11.12.2021
VONDRKOVÁ Jitka
Členem SH ČMS od:1.1.2003
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2024
VONDRKOVÁ Marie        † 2019
Členem SH ČMS od:1.1.1947
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH - 1990Za příkladnou práci-1999Za zásluhy-2001
Čestné uznání KSH-2010medaile sv. Floriana - 2018
VONDRKOVÁ Šárka
Členem SH ČMS od:1.1.2014
Funkce:členka SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
10 let
18.5.2024
VONDRUŠ Václav st.
Členem SH ČMS od:1.1.1999
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
VONDRUŠ Václav ml.
Členem SH ČMS od:1.1.2011
Funkce:člen SDH
Odbornost:Strojník-20.4.2016
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
10 let
11.12.2021
VRÁNA Ondřej
Členem SH ČMS od:6.2.2020
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
WELSER Václav st.
Členem SH ČMS od:1.1.1996
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
20 let
18.5.2019
WELSER Václav ml.
Členem SH ČMS od:1.1.2011
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání:
Čestné uznání OSH-1.12.2018Medaile za věrnost
10 let
11.12.2021
ZITTERBART Vítězslav
Členem SH ČMS od:31.12.2015
Funkce:člen SDH
Odbornost:
Vyznamenání: