Kontrola spalinových cest

Problematika komínů je stále živá a nově je řešena i úpravou právních předpisů. Novela zákona o požární ochraně společně s vyhláškou č. 34/2016 Sb. definují uvedenou oblast. Musíme se zde vyrovnat s termíny čištění spalinové cesty a kontrola spalinové cesty. Dalším termínem je revize spalinových cest, která se provádí jen ve vymezených případech a není periodická.

Výkon připojeného spotřebiče Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče
Pevná paliva Kapalná paliva Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50kW včetně Čištění spalinové cesty 3x za rok 2x za rok 2x za rok 1x za rok 1x za rok
Kontrola spalinové cesty 1x za rok 1x za rok 1x za rok

Pozor na falešné kominíky!!!

Pro ověření zda je Váš kominík autorizovaným, použijte tento odkaz: [https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/