Historie našeho sboru

První zmínka o sboru dobrovolných hasičů v Homolích pochází z října 1899. V tomto roce byl v naší obci založen německý sbor dobrovolných hasičů, který i přes část členů české národnosti působil jako německý až do konce II. světové války. Z dobového periodického tisku se dochovala řada zmínek o působení sboru z let 1899-1939. Také se nám dochovala účetní kniha z roku 1926.

 • 28.10.1899 – zmínka o založení hasičského sboru v Litvínovicích a zakládání sboru v Homolích
 • 29.12.1899 – poděkování obecního úřadu v Plané za zásah u požáru
 • 15.2.1900 – první hasičský bál v Homolích
 • 30.3.1900 – poděkování obecního úřadu v Rožnově za hasičský zásah
 • 8.6.1900 – poděkování majitelů papírny Fürth & Gellert za zásah při požáru
 • 23.6.1900 – zmínka o požáru papírny Fürth & Gellert
 • 9.6.1901 – žehnání hasičské stříkačky (zmínka v novinách dne 3.6.1901)
 • 14.6.1903 – příspěvek císaře na chod sboru
 • 21.3.1906 – schůze sboru
 • 2.3.1907 – požár stodoly Thomase Neubauera v Homolích
 • 27.10.1907 – inspekce sboru v Homolích
 • 13.11.1907 – požár stodoly v Homolích
 • 18.8.1908 – hasičský bál v Homolích
 • 26.10.1910 – požár slámy u Černého Dubu
 • 6.9.1911 – požár hospodářských budov Franze Wittnera v Homolích
 • 1.10.1913 – inspekce sboru v Homolích
 • 30.10.1915 – požár Zátkova mlýna
 • 20.2.1924 – úmrtí člena sboru Jakoba Wollnera
 • 16.4.1924 – poděkování továrny Gellert &Co za zásah při požáru
 • 20.8.1924 – požár obilí v Černém Dubu
 • 20.6.1925 – oslava 25. let od založení sboru
 • 17.8.1932 – požár v Třebíně
 • 19.9.1936 – požár u pana Josefa Novotného v Korosekách
 • 11.8.1937 – žehnání nové motorové stříkačky

Novodobá historie našeho sboru se píše od roku 1945, kdy v obci vznikl český hasičský sbor, který navázal na předchozí činnost sboru německého. Informace z historie českého sboru budeme postupně doplňovat.