Požární prevence

Správnou prevencí a přípravou lze předejít velké řadě mimořádných události, případně zásadním způsobem snížit rizika zranění osob a škod na majetku.

Víte jak se správně zachovat v případě mimořádné události?

  1. Co nejrychleji oznámit mimořádnou událost na tísňovou linku
  2. Přesně popsat operátorovi tísňové linky kde událost nastala
  3. Popis události
  4. Počet zraněných
  5. Kdo volá (jméno a telefonní číslo volajícího). Nikdy nezavěšujte první a vyčkejte na zpětný dotaz operátora tísňové linky!